Nabídka služeb

Posouzení stavu

Prohlídka a posouzení stavu

stromu jsou samozřejmostí před jakýmkoliv zásahem na stromě.

Prořez stromů

Ošetření stromu

představuje především odborný řez větví. Od intenzity a rozsahu se odvíjí náročnost a tedy i celková cena ošetření.

I při radikálnějších zásazích se snažíme co nejvíce zachovat estetickou hodnotu stromu.


Vazby stromů

Vazby korun

stromů provádíme pro zvýšení bezpečnosti stromu. Tzv. dynamické vazby tlumí výkyvy hlavních větví stromu a zabraňují tak jejich extrémnímu namáhání. V případech, kdy přirozený pohyb hlavních větví není bezpečný, provádíme vazby statické.

Kácení stromů

Kácení stromů

provádíme tehdy, není-li jejich ošetření možné či není efektivní. Kácíme jak ze země, tak i pomocí lezecké techniky (příp. s pomocí jeřábu) — tzv. rizikové kácení, tj. v blízkosti nemovitého majetku.

Frézování pařezů

Frézování — odstranění pařezů

provádíme kolovou pařezovou frézou nebo pásovou pařezovou frézou. Frézováním se pařez odstraní cca 15 cm pod úroveň terénu, v případě potřeby až cca 40 cm.

Štěpkování

Štěpkování větví

je vhodné pro další využití dřevní hmoty např. k mulčování nebo k vytápění. Ke štěpkování používáme štěpkovač Greenmech Eco Arborist, který zpracuje větve do průměru 15 cm.

Pojištění

Na prováděné práce se vztahuje

pojištění odpovědnosti

za škody na zdraví či majetku, a to do výše 5mil. Kč.


Cena

Cenu služeb

stanovujeme individuálně.

Pro nacenění je nejlepší osobní prohlídka řešeného stromu, předběžně lze cenu stanovit podle potřebných rozměrů a fotografií stromu a jeho okolí zaslaných na naši e-mailovou adresu.

Doporučujeme: Leasingová kalkulačka :: Test letních pneumatik :: Test pneumatik

© 2006-2018 Stromolez – ošetřování, ořez, rizikové kácení stromů lezeckou technikou, frézování – odstranění pařezů, štěpkování, code by Tomáš Bukovský; design by He@ .

Top weby.cz TOPlist